ErrTrack – Felanmälan på ett nytt sätt

ErrTrack är en helt ny applikation som hanterar felanmälan hela vägen från kund/anmälare till åtgärd och uppföljning. Kunden kan enkelt göra en felanmälan med bild och position i sin mobil och skicka den till mottagaren. Mottagaren kan sedan administrera felanmälan och skicka ut den för åtgärd. Kunden kan hela tiden följa status på ärendet. Ett perfekt verktyg för exempelvis fastighetsägare eller kommuner.

Appens enkla gränssnitt gör det lätt för era kunder eller partners att genomföra en felanmälan som sedan kan hanteras av er administration. Det finns även en funktion för att skapa och tilldela åtgärder till era anställda samt underleverantörer.

Hela flödet är processtyrt och bygger på en rollbaserad arkitektur som gör det enkelt att följa ett ärende

Processtyrd administration

Den som hanterar felrapporterna har ett processtyrt gränssnitt där hen på ett enkelt sätt kan flytta ett ärende via olika status. Det finns även en översiktskarta som visar de olika ärendena, vilket förenklar tilldelningen av åtgärder.

Användaren har möjlighet att lägga till information i ärendet som kan vara av vikt för att kunna lösa problemet.

Enkel anmälan med bild

Kunden eller anmälaren kan enkelt lägga till en ny felanmälan och även skicka med en bild och position på felet. Utöver bilden finns möjlighet att skriva en kort notering om felet.

Efter det att anmälaren har skickat in felet kan hen följa status på felet och får en notering när det är klart.

Åtgärdsplanering

Applikationen har ett gränssnitt för att kunna skapa åtgärder och tilldela dessa med ett slutdatum till en användare eller underleverantör.

Administratören kan sedan enkelt följa status på åtgärderna och ser när ärendet kan avslutas.

Den som har rollen att utföra åtgärder får ett e-postmeddelande när det finns en ny åtgärd och kan sedan gå in och titta i sin åtgärdslista och markera när detta är klart.

Koppla på underleverantörer

Applikationen använder Whtsons partnergränssnitt för att koppla samman organisationen med underleverantörer som kan utföra åtgärderna.

Underleverantörerna kan sedan rapportera status på arbetet till administratören.

Rollstyrt och säkert

Hela applikationen är rollstyrd, vilket innebär att olika användare bara ser det som de har rätt att se. Det gör att du säkert kan lägga till användare och underleverantörer utan att information läcker.

Skärmbilder

Nedan följer några skärmbilder som visar några exempel på funktionaliteten i applikationen

Kartvy för översikt av felanmälningar

Vy för hantering av felanmälan

Vy för ny felanmälan

 


ErrTrack är byggt som en applikation på applikationsplattformen Whtson, som är en av marknadens ledande plattformar för företagsapplikationer. Whtson är kostnadsfri och har avancerad hantering av såväl organisationer och användare som säkerhet och information. Applikationen finns för nedladdning i Whtsons applikationsaffär WhtsonAPPS. Pris: startavgift 10000sek samt månadskostnad om 49kr/anv.