webdew levererar egenkontroll för fastighetsservice till Kruthusen företagsfastigheter

Kruthusen företagsfastigheter ökar sin kvalitet med ny applikation

Webdew levererade under dagen en helt ny applikation för egenkontroll och kvalitetsstyrning till Kruthusen företagsfastigheter i Karlskrona. Applikationen innehåller funktionalitet för att specificera tjänster och koppla dessa till objekt, som lokaler och utrymmen.

Servicepersonal, i detta fallet lokalvårdare, går sedan in i appen via sin mobiltelefon och kan rapportera av vilka moment som utförts. Det finns även instruktioner om vad som förväntas, vilket underlättar för ny personal.

Den ansvariga kan sedan se resultatet av de utförda åtgärderna på en kalenderstyrd översiktskarta.

Appen har även en koppling mot Whtsons partnerhantering, vilket gör att Kruthusen enkelt kan koppla på olika underleverantörer på egenkontroll och ledningssystemet så att dessa kan hantera anställda och ansvariga för de olika tjänsterna.

Applikationen kan användas till alla typer av kvalitets och egenkontroller och finns att ladda ner i whtsonAPPS.

Startkostnad 10 000SEK + 49kr/mån

Kontakta oss gärna för mer information om egenkontroller på info@webdew.se eller 0709 88 21 00