webdew levererar riskanalys till Affärsverken

webdew levererar riskanalys till Affärsverken

Webdew levererade under dagen ett nytt verktyg för riskanalys till energibolaget Affärsverken i Karlskrona. Riskapplikaitonen är byggd så att det enkelt går att skapa olika typer av riskanalyser för såväl infrastruktur som organisation och blir nu ytterligare en del i Affärsverkens applikationsportfölj. Hantera hela processen från bedömning till åtgärd Riskanalysverktyget bygger på att man sätter […]