webdew levererar riskanalys till Affärsverken

Webdew levererade under dagen ett nytt verktyg för riskanalys till energibolaget Affärsverken i Karlskrona. Riskapplikaitonen är byggd så att det enkelt går att skapa olika typer av riskanalyser för såväl infrastruktur som organisation och blir nu ytterligare en del i Affärsverkens applikationsportfölj.

Hantera hela processen från bedömning till åtgärd

Riskanalysverktyget bygger på att man sätter upp strukturer och mallar för den analys som skall utföras. Den pedagogiska processen gör att detta kan utföras agilt och riskstrukturerna kan växa efterhand och bli mer förfinade över tiden. Riskanalysapplikationen bygger på en beprövad modell där varje risk undersöks och de orsaker som antas ligga bakom identifieras och åtgärdsplaneras.

I översiktsvyn kan sedan användaren hantera de olika analyserna och snabbt de vilka åtgärder som genomförts och var dessa ligger planerade.

Stöd i riskanalysprocessen

webdew har lång erfarenhet av att fungera som processledare vid olika typer av workshops och processdiskussioner för verksamheten. I detta fall fick vi även uppdraget att medverka som processledare vid uppsättningen och införandet av det nya riskanalysverktyget. Detta innebar bland annat att handlera ledningsgruppen för att ta fram den nya riskbilden utifrån verksamhetsmodellen.

Veta mer?

Är du eller din verksamhet intresserade av att vera mer om riskanalyser eller verktyget är ni välkomna att kontakta oss för mer information och en demonstration.