Vad kan vi hjälpa dig med?

webdew är fokuserat på utveckling av digitaliseringsapplikationer som hjälper ditt företag att bli effektivare, nå upp till dina kvalitetsmål och inte minst uppfylla de lagkrav som finns. Det gäller både rapporteringskrav samt uppfyllande av GDPR. Vi utvecklar nästan uteslutande alla applikationer på Whtson plattformen, det är en anledning till att vi kan ge dig helt unika och kostnadseffektiva lösningar.

Utveckling av applikationer

Vi vet att du förmodligen sitter med massa processer, dokument och formulär som är kritiska för din verksamhet. Med vår långa erfarenhet av interna processflöden och ledningssystem hjälper vi dig att ta fram effektiva applikationer som ökar din kvalitet, minskar administrationen och sparar pengar.

Vi har även ett antal egna applikationer i Whtson store som kan anpassas eller användas direkt

Digital inventering

Vi kan hjälpa dig att gå igenom vilka flaskhalsar ni har i ert flöde , eller vilka områden där en digitaliseringsapplikation skulle ge bäst effekt i kvalitet eller ROI.

Vår erfarenhet säger att det ofta är områden man inte tänkt på som ger de stora effekterna.

Utbildning och införande av digitaliseringsverktyg

När man väl har valt att ta steget till att digitalisera en eller flera delar i verksamheten kommer den stora utmaningen i att implementera den i organisationen.

Vi har under åren utbildat flera grupper av såväl företagsledare som slutanvändare i både våra egna, anpassade samt andra digitaliseringsverktyg och är övertygade om att vi kan ge en positiv upplevelse.

 En lång historia kort

En lång historia kort

Vi har en vision som baserar sig på vår grundare Peter Mattsons tankar och erfarenheter om hur mobilitet och digitalisering kan förbättra en verksamhet. Peter började med att införa mobilitet och digitalisera processer i företag för mer än 20 år sedan. På den tiden var inte ens begrepp som mobila applikationer och digitalisering uppfunna. Erfarenheterna sedan dess har visat att vi idag, 20 år senare, står vid det verkliga genombrottet för digitalisering och mobila applikationer. Dock kvarstår samma problem i dyra investeringar för små lösningar, svåranvända gränssnitt och gammal teknik. Det är detta vi vill ändra på. Vi har under de senaste åren tagit fram verktyg och även blivit experter på B2B plattformen Whtson för att kunna uppfylla vår vision: att ge dig som företagare en bättre verksamhet.

Vårt team

Vi är ett tight team med utvecklare och projektledare. Skulle det behövas har vi även flera partnerskap med andra digitaliseringsexperter, vilket gör att vi kan ta allt från mindre uppdrag till stora internationella projekt.
Är du den vi söker?
Är du den vi söker?
Teknisk projektledning
Är du den vi söker?
Är du den vi söker?
Frontend/fullstackutveckling

Lite från våra kunder

Är vi så bra som vi säger? Det bästa svaret på får du förmodligen om du frågar våra kunder.

Redo att börja din digitaliseringsresa?

Nyheter